PEI

Gruppo saldante PEI mod. SG16 a doppio punto.